Pamiętaj! Deklarację PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2014 roku.
PIT 36

Aktualna wersja programu PITy 2013/2014

Wysyłanie wypełnionych deklaracji poprzez platformę e-Deklaracje

Wszystkie formularze rozliczeń rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Wszystkie załączniki, w tym PIT ZG, PIT/Z, PIT-D, PIT/M, PIT-0, PIT-B.

Automatyczna korekta wprowadzanych danych oraz propozycje poprawek.

Podręczna pomoc oraz kreator formularzy PIT.

Drukowanie przelewów i opłacanie podatków.

PITY 37